Wednesday, 12 April 2017

Posted by Muhammad Adam bin Roslan |
Dalam bajet 2017, peruntukan terhadap universiti awam tempatan telah dikurangkan. Bagi mengetahui tentang berkenaan secara terperinci, penulis sarankan para pembaca untuk membaca teks ucapan bajet 2017 yang telah dibentangkan di Parlimen yang terdapat di laman sesawang Kementerian Kewangan Malaysia. Pemotongan bajet universiti seharusnya membuka mata dan hati semua pihak, terutamanya bekas pelajar universiti untuk membantu semula universiti mereka.

Pendapat penulis, niat pihak kerajaan yang mahukan universiti menjadi mandiri dalam mencari dana haruslah disokong tetapi dengan syarat, pihak kerajaan harus memberikan kuasa autonomi kepada pengurusan pihak universiti untuk membuat sebarang keputusan yang melibatkan universiti itu sendiri. Namun, artikel ini ditulis bukan bertujuan untuk bercerita panjang mengenai kuasa autonomi universiti. Untuk mengetahui sebahagian pendapat mengenai hal autonomi universiti, penulis ingin mencadangkan kepada pembaca untuk membaca artikel yang bertajuk “A Question of Autonomy” yang ditulis oleh Professor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak yang mana telah diterbitkan oleh pihak IDEAS di laman sesawang mereka dan juga akhbar the Sun Daily.

Sesungguhnya untuk menjadi mandiri daripada terlalu bergantung terhadap dana pihak kerajaan bukanlah sesuatu yang mudah. Apatah lagi jika pihak pentadbiran universiti yang terdiri daripada pihak atasan hingga ke peringkat bawahan sudah terbiasa atau selesa menjadi penerima bajet tahunan kerajaan. Minda mereka perlu ditancapkan semula kerana perkara ini bukanlah sesuatu yang kecil, malah akan memberikan kesan terhadap kualiti pendidikan dan juga kualiti graduan pada masa akan datang.

Memang tidak dinafikan bahawa ada universiti yang masih tidak bersedia akan perubahan ini. Maka, penulis ingin mengajak kepada semua bekas pelajar universiti untuk membantu universiti kita yang sememangnya juga mengharapkan bantuan kita. Universiti merupakan antara tempat yang terbaik untuk kita melaburkan duit kita kerana universiti merupakan tempat membangukan akal dan sahsiah generasi muda yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Selain itu, pelaburan ini juga dapat menjadi satu balasan budi kita terhadap para guru iaitu para pensyarah yang telah mengajar dan mendidik kita menjadi seseorang pada masa kini.

Sesebuah universiti yang sudah berusia lebih daripada 25 tahun dari tahun penubuhannya pasti mempunyai sekurang-kurangnya 20 kumpulan pelajar yang sudah menghabiskan pengajian mereka di universiti berkenaan. Dalam kalangan 20 kumpulan graduan berkenaan, pasti ada yang sudah mendapat kejayaan dengan mengecapi jawatan yang tinggi dalam sesebuah syarikat korporat dan meraih pendapatan yang tinggi. Oleh itu, penulis berasakan pentingya kumpulan bekas pelajar berkenaan untuk kembali membantu semula universiti mereka.

Setiap sumbangan boleh disalurkan untuk membantu meringankan pelajar kurang kemampuan di universiti. Di media sosial, terdapat banyak rungutan dan aduan telah dibuat secara terbuka mengenai sebahagian pelajar yang tidak mampu untuk menyara diri mereka di universiti. Dengan adanya bantuan tersebut, mudahlah bagi penerima sumbangan tersebut untuk meneruskan pengajian mereka. Selain itu, sumbangan juga boleh dibuat untuk mendanai projek-projek dan program-program yang digerakkan oleh persatuan pelajar yang sentiasa menghadapi kekangan bajet. Sumbangan juga boleh juga diberikan untuk menaiktaraf infrastruktur universiti yang kian usang, mendanai usaha penyelidikan universiti dan juga boleh digunakan untuk menggaji staf-staf atau pensyarah-pensyarah tambahan untuk melicinkan urusan pentadbiran dan pengajaran di universiti. Namun begitu, ada beberapa perkara perlu diberi perhatian oleh beberapa pihak.

Bagi pihak penderma, sesuatu sumbangan hendaklah ikhlas tanpa ada niat ingin mendapat keuntungan kembali kepada diri sendiri mahupun pihak syarikat yang dipimpin. Segala sumbangan hendaklah diberikan atas niat ingin meringankan beban yang ditanggung oleh pihak universiti dan membantu memelihara kebajikan dan pembangunan para pelajar. Jika ada sumbangan yang melibatkan sejumlah wang yang besar, elok lagi kiranya ada surat rasmi atau kertas kerja, meskipun ringkas, namun sekurang-kurangnya dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pihak universiti mengenai tujuan sumbangan itu dilakukan.

Bagi pihak universiti, antara yang paling kritikal ialah mengenai pengurusan kewangan. Hal ini perlu dilihat dan dibaiki segera agar dapat meyakinkan para alumni untuk memberikan sumbangan mereka. Isu ketirisan bukanlah isu yang baru, malah sudah banyak aduan dan rungutan yang telah dikemukakan oleh para pelajar universiti sendiri. Jika orang yang berada di dalam tidak yakin dengan pengurusan kewangan universiti, apatah lagi pihak luar? Pernah penulis duduk semeja dengan seorang juruaudit yang ditugaskan untuk mengaudit sebuah universiti tempatan. Katanya, memang banyak isu yang beliau jumpa dan antaranya ialah staf yang bekerja di jabatan kewangan universiti berkenaan tidak kompeten. Ini amat merisaukan penulis dan hal seperti ini perlu diselesaikan segera. Jika orang bekerja dalam jabatan kewangan pun tidak tahu tentang kerja  yang mereka lakukan, apa lagi yang kita boleh harapkan daripada prestasi pengurusan kewangan universiti? Sepatutnya universiti harus melantik mereka yang sekurang-kurangnya ada latarbelakang pendidikan perakaunan untuk menjadi pegawai kewangan universiti.

Selain itu, bahagian pengurusan kewangan universiti hendaklah diaudit dan laporan kewangan yang telah diaudit hendaklah diterbitkan secara terbuka agar semua pihak termasuk para pelajar dapat mengetahui hasil audit yang telah dilakukan oleh juruaudit yang telah dilantik. Pihak universiti mesti bersedia untuk meningkatkan ketelusan dalam pentadbiran mereka. Jika keterbukaan ini tidak boleh dilaksanakan atas batasan undang-undang, maka pindaan perlu dibuat.

Bagi menggalakkan lagi sumbangan kepada universiti, pihak universiti hendaklah memudahcarakan para penderma untuk membuat sumbangan. Selain daripada memusatkan sumbangan kepada satu jabatan, pihak universiti perlu memberikan kebenaran kepada para penderma untuk membuat sumbangan terus kepada pihak fakulti/kuliyah, asrama/mahallah ataupun kepada pihak jabatan tertentu seperti sukan dan sebagainya. Lebih baik lagi sekiranya semua pihak jabatan atau fakulti atau asrama boleh membuka kaunter sumbangan masing-masing bagi membenarkan pihak penderma untuk datang dan menerangkan tujuan sumbangan mereka atau menghulurkan surat atau kertas kerja. Pihak universiti juga harus sentiasa bersedia untuk mengadakan pertemuan ringkas dengan mana-mana pihak penderma yang mempunyai idea-idea yang baru dan bernas untuk membantu semula universiti mereka agar kedua-dua pihak dapat mencapai persefahaman yang jitu.

Penulis juga berharap agar pihak kerajaan, melalu Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dapat juga menyediakan dan memudahkan pihak universiti untuk mendapatkan surat pelepasan cukai kepada para penderma. Peraturan-peraturan dan had sumbangan yang sedia ada hendaklah diringankan walaupun akan memberikan sedikit kesan terhadap jumlah kutipan cukai pada masa akan datang. Namun pengurangan itu akan diganti oleh sumbangan yang akan dilakukan oleh mereka yang berkemampuan kepada pihak universiti yang asalnya menjadi tanggungan kerajaaan. Kerajaan mesti mewujudkan situasi menang-menang dalam hal ini.


Sebagai kesimpulan, penulis berharap lebih ramai orang akan lebih sedar terhadap kepentingan berbakti semula kepada tempat kita belajar dahulu. Meskipun artikel ini tidaklah sempurna mana kerana tidak menyentuh beberapa lagi perkara seperti pengurusan data bekas pelajar dan sebahagiannya, namun diharapkan sedikit sebanyak dapat memberikan sedikit kesan kepada para pembaca. Para pelajar yang sedia ada di universiti hendaklah juga diberikan kesedaran akan kepentingan untuk membantu semula universiti sebelum mereka melangkah keluar sebagai seorang graduan.


Penulis boleh dihubungi melalui muhammadadamiium@gmail.com

0 comments: