Wednesday, 6 August 2014

Posted by Muhammad Adam bin Roslan |
Golongan agamawan merupakan insan yang terlibat secara langsung dalam bidang agama. Merekalah yang banyak mendalami ilmu-ilmu agama seperti fiqh, tasawwuf, hadith dan sebagainya. Ahli hadith, asatizah dan penggerak gerakan Islam merupakan sebahagian daripada golongan agamawan. Golongan professional pula merupakan golongan yang terlibat secara langsung dalam pembangunan sains dan tekonologi, bahasa dan kesusasteraan dan lain-lain bidang selain agama. Doktor, jurutera, akauntan dan lain-lain merupakan sebahagian daripada golongan professional.

Kedua-dua golongan ini mempunyai peranan yang tersendiri dan sangat penting untuk membawa umat Islam ke jalan yang benar. Agamawan berperanan bagi menegakkan Islam di muka bumi ini dengan mengajarkan manusia tentang ilmu-ilmu agama dan menyebarkan mesej Islam kepada seluruh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Golongan professional pula menegakkan Islam di muka bumi dengan membantu umat dalam mengembangkan kemajuan mereka terhadap bidang duniawi seperti sains dan teknologi, ekonomi dan politik agar umat Islam dapat hidup dengan lebih baik dan mampu menjadi berdaya saing dengan masyarakat yang lain. Meskipun begitu, golongan professional Islam seharusnya mempunyai ilmu asas agama Islam yang kukuh agar mereka dapat memahami Islam dan ‘Ibadah mereka juga dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada zaman ini, amat sukar untuk kita menemui seseorang yang mampu menguasai ilmu agama dengan ilmu duniawi secara mendalam sekaligus. Mengikut pengalaman, penulis masih belum lagi menjumpai pakar agama dan juga sains dan teknologi. Kebiasaannya pakar astronomi belum lagi dapat mendalami ilmu tafsir Al-Quran dengan  baik manakala pakar hadith belum tentu pula menjadi pakar dalam bidang perubatan pada masa yang sama. Tambahan pula dengan sistem pendidikan yang bersifat sekular terus diamalkan di negara ini akan terus menjadi cabaran untuk kita melahirkan insan yang pakar kedua-duanya.

Walaubagaimanapun, batasan yang dialami oleh kedua-dua golongan ini tidak boleh dijadikan satu titik permusuhan. Tidak boleh ada orang menyatakan agamawan adalah segala-galanya mahupun ahli professional sahaja yang patut memimpin umat. Sebaliknya, perlu kita wujudkan keharmonian dan simbiosis antara kedua-duanya kerana peranan mereka yang saling-memerlukan.

PEMILIHAN PEMIMPIN

Asas untuk menjadi seorang pemimpin ada dua iaitu amanah dan kuat. Sekiranya seseorang itu tidak ada kedua-duanya, maka dia tidak layak untuk menjadi pemimpin walaupun ilmu agama atau ilmu duniawinya setinggi langit kerana takut akan memudaratkan. Sifat amanah amat penting agar seseorang itu tidak akan menggunakan kuasanya sesuka hati dan kesihatan fizikal hendaklah dalam keadaan baik agar masalah kesihatan tidak menganggu kerja-kerja pentadbirannya.

Selain itu, seseorang itu haruslah tahu tentang selok-belok pentadbiran dan mempunyai kredibiliti sebagai seorang pemimpin agar dapat mempengaruhi dan menjadi inspirasi kepada orang lain untuk bekerja kuat bagi menegakkan keadilan di muka bumi dan menjaga kebajikan rakyat. Maka, sepatutnya tidak boleh timbul isu sama ada golongan agamawan atau golongan professional yang patut memimpin umat.

HARAPAN

Oleh itu, menjadi sebuah harapan untuk mengharmonikan antara kedua-dua golongan yang cukup penting itu dan mengekalkan keharmonian tersebut. Golongan agamawan hendaklah terus menyebarkan mesej Islam agar lebih ramai ahli professional dapat memahami Islam dengan lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat. Golongan professional juga berperanan dengan membina fasiliti untuk kemudahan agamawan serta menyediakan servis-servis yang dapat dimanfaatkan oleh para agamawan.

Selain itu, kita hendaklah menggalakkan anak-anak muda supaya menjadi pakar dalam setiap bidang yang mereka ceburi. Jika hendak menjadi seorang ahli ekonomi, jadilah seorang yang pakar dalam bidang ekonomi. Jika mahu menjadi seorang doktor, hendaklah menjadi seorang yang pakar dalam bidang perubatan. Kepakaran-kepakaran inilah yang akan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan umat Islam seperti batu-bata yang saling-memerlukan antara satu sama yang lain dan disusun dengan baik agar dapat membina sebuah bangunan yang kukuh dan tersergam indah.


0 comments: